Ny läkemedelsstudie

Hematologerna Johanna Ungerstedt (Karolinska Huddinge) och Mattias Mattsson (Akademiska sjukhuset i Uppsala) efterlyser deltagare i en läkemedelsstudie. För att övervägas som deltagare gäller bland annat:

Du MÅSTE ha blivit diagnostiserad med INDOLENT SYSTEMISK MASTOCYTOS (inte någon annan form av mastocytos och inte MCAS).
Du MÅSTE ha stora besvär av din ISM.
Du MÅSTE ha provat flera behandlingar UTAN tillräcklig effekt.

Om du uppfyller dessa krav och är intresserad av att eventuellt delta i denna studie kan du mejla direkt till Johanna eller Mattias för mer information och vidare screening:

Johanna Ungerstedt: johanna.ungerstedt@ki.se
Mattias Mattsson: mattias.mattsson@akademiska.se

Deltagare med systemisk mastocytos i läkemedelsstudie

Uppdaterad: 2020-12-15