Mastcellernas A-B-C

Mastocytos & MCAS – en ordlista

Från A som i Ackumulering till Ö som i Ödem.

I regel är de som drabbas av mastocytos eller MCAS inte nödvändigtvis sjukvårdsutbildade eller medicinskt intresserade personer som är vana medicinsk terminologi och förkortningar. Vi har tagit fram detta glossarium, en PDF-fil med sju sidor med rätt vanliga uttryck som man stöter på i mastcellssammanhang, med förhoppningen att det ska vara ett hjälpmedel både för diagnosbärare och andra.

Klicka på ikonen för att ladda ner hela ordlistan som PDF.

Klicka här

Detta är en första version. Om ni har anmärkningar och/eller tycker att något saknas så maila till linda@mastcellssjukdom.se så tar vi hänsyn till det vid en uppdatering.