Dag 8

Eller: Något ovanliga YouTube-stjärnor

Mastocytos & MCAS på YouTube

Denna kampanj går ut på att sprida lättillgänglig information om våra diagnosgrupper, mastocytos och MCAS. Lättillgänglig och begriplig information är syftet. Inte bara abstrakta facktermer, i alla fall inte om det går att undvika. Eftersom vi alla tar till oss information på olika sätt har vi här sammanställt några mastocytos- och MCAS-relaterade YouTube-videos – för dem som föredrar att ta till sig information genom att lyssna och titta.

OBS: De flesta videos är inte direkt dagsfärska så häng inte upp er för mycket på t ex statistiska siffror och dylikt, idag har man kommit vidare och vet mer. De fungerar ändå alldeles utmärkt som informationsmaterial om man vill lära sig mer om bakgrund och problematik.

Först ut: själva mastcellen. Se här hur det ser ut när mastcellerna frisätter sina mastcellsmediatorer.


* * *

Mastcellsaktivering som trilogi

Ledande experter inom mastcellsaktivering – Dr Akin, Dr Castells, Dr Theoharides och Dr Greenberger – förklarar mastcellsaktivering och patienter med mastocytos och MCAS berättar hur det är att vara drabbad. Denna video togs fram 2011 av den amerikanska patientföreningen The Mastocytosis Society (TMS).

Mast Cell Activation Symptomatology (Part 1 of 3)

Mast Cell Activation Symptomatology (Part 2 of 3)

Mast Cell Activation Symptomatology (Part 3 of 3)

* * *

Dr Castells presenterar “What are Mast Cell Disorders and Mastocytosis?” (2016)


* * *

Dr Cem Akin: “Mastocytosis” (2013)


* * *

Dr. Lawrence Afrin presenterar “Mast Cell Activation Syndrome” (2016)


* * *

Mastocytosis and Mast Cell Activation Syndrome (Rare disease day 2013)


* * *

Spots happen! (2009)