Dag 7

Eller: En otrevlig konsekvens som ingen pratar om.

Mastocytos och tandvård

Många patienter med mastocytos har problem med sina tänder. Och nästan ingen vet att problemen orsakas av mastocytosen eftersom det inte brukar vara en komplikation som nämns av läkarkåren. Lite oklart varför men det kanske hänger ihop med att sjukvården och tandvården regleras separat, “tänder hör inte till kroppen”. Istället upplever patienter att deras munhygien ifrågasätts varje gång de går till tandläkaren.

I vanliga fall vet ju tandläkare om att det finns sjukdomar som påverkar tänderna men hur många tandläkare är insatta i sällsynta blodsjukdomar? Inte många, det åligger alltså, som så ofta när det gäller ovanliga diagnoser, patienten att ha den kunskapen.

Man kan sammanfatta tre huvudsakliga orsaker till en försämrad tandstatus när man har mastocytos:
Den ökade risken för benskörhet som vi tog upp igår som t ex orsakar tandlossning, den ökade frisättningen av mastcellsmediatorer som orsakar inflammationer och regelbundet intag av läkemedel som orsakar muntorrhet (antihistaminer t ex).

Därför driver vi, patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige, frågan om Särskilt tandvårdsbidrag. Det är ett bidrag till förebyggande tandvård för personer med en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Idag ingår mastocytos inte men det hoppas vi kunna ändra på för sjukdomen påverkar patientens tandstatus i alla högsta grad.

Läs även:
Journal of Oral Pathology and Medicine, 2010: Mastocytosis: oral implications of a rare disease
Lisa Klimas (forskare med mastocytos): How does mast cell disease affect your dental health?