28 dagar med mastceller

28 dagar med mastceller är ett projekt som vi har skapat i samband med Dagen för Sällsynta Diagnoser 2018 och som vi hoppas kommer att bidra till ökad kunskap om mastocytos och MCAS och ökad förståelse för vad det innebär att vara drabbad av mastcellsproblem.

Från 1 februari räknar vi ner till 28 februari genom att varje dag presentera något mastorelaterat – intressanta fakta, svar på återkommande frågor, myter och missförstånd, symtom som kanske inte alltid syns med blotta ögat och problem som uppstår vid kontakt med vården och även i vardagen. Det finns ett stort behov av fler personer med intresse, både för diagnoserna och patientgruppen, och kunskap. Förhoppningsvis har någon lärt sig något nytt när kampanjen är över, kanske har vi t o m väckt ett intresse att fördjupa sig i mastcellernas värld. Efter kampanjens slut kommer vi att sammanställa allt i en PDF som kommer att finnas att ladda ner på våra medlemssidor.

Länkar till respektive dagar finns i menyn och här nedan.

(Ett litet OBS: Pga övriga åtaganden som livet innebär kommer “dagens info” inte att dyka upp vid samma klockslag utan det blir ibland på förmiddagen, ibland på eftermiddagen eller även på kvällen. Tyvärr samarbetar systemet och jag inte när det gäller att publicera tidsinställda inlägg.)

28 dagar med mastceller - en kampanj i samband med Dagen för Sällsynta Diagnoser 2018

Dag 1 av 28, eller: Myten att man måste ha tryptas >20 ng/ml för att kunna ha mastocytos.

Dag 2 av 28, eller: Vad är mastocytos?

Dag 3 av 28, eller: MCAS – livet som kanariefågel.

Dag 4 av 28, eller: “Kutan mastocytos – det sitter ju bara i huden.”

Dag 5 av 28, eller: När ovanliga behov möter vanliga rutiner på akuten.

Dag 6 av 28, eller: Mastocytos – inte bara allergiliknande besvär (om osteoporos)

Dag 7 av 28, eller: Mastceller och munhälsa.

Dag 8 av 28, eller: Mastocytos och MCAS på Youtube.

Dag 9 av 28, eller: Är mastocytos en cancersjukdom?

Dag 10 av 28, eller: IVA, PGD2, NSAID – förkortningarnas värld.

Dag 11 av 28, eller: Triaden – MCAS + EDS + POTS

Dag 12 av 28, eller: Barn med mastocytos.

Dag 13 av 28, eller: Återkommande anafylaxier och bristfälligt bemötande.

Dag 14 av 28, eller: Mastcellerna och deras effekt på hjärtat.

Dag 15 av 28, eller: Är mastocytos en autoimmun sjukdom?

Dag 16 av 28, eller: Symtom vid mastcellsaktivering.

Dag 17 av 28, eller: Behandlingsalternativ vid mastocytos & MCAS, 1 av 2

Dag 18 av 28, eller: Behandlingsalternativ vid mastocytos & MCAS, 2 av 2

Dag 19 av 28, eller: En vanlig människa berättar om sin ovanliga diagnos – systemisk mastocytos

Dag 20 av 28, eller: Är mastocytos en ärftlig sjukdom?

Dag 21 av 28, eller: Mastocytos & MCAS i bokform

Dag 22 av 28, eller: Läkemedelsöverkänslighet

Dag 23 av 28, eller: Barn med MCAS

Dag 24 av 28, eller: Finns det ett botemedel?

Dag 25 av 28, eller: En MCAS-drabbad berättar om sin väg till rätt diagnos

Dag 26 av 28, eller: Att ha en sällsynt diagnos kan kännas ensamt

Dag 27 av 28, eller: Rekommenderas personer med mastocytos eller MCAS specialkost?

Dag 28 av 28, eller: Dagen för Sällsynta Diagnoser 2018 – forskning och spetspatienter