Profylax vid ingrepp

Rekommenderat protokoll för förmedicinering vid ingrepp

Patienter med mastocytos eller MCAS reagerar ofta med t ex histaminfrisättning på läkemedel som kontrastmedel, smärtstillande (framför allt de med antiinflammatorisk effekt) eller bedövningsmedel. Även stress som kan uppkomma i samband med ett ingrepp kan vara mastcellsretande. Detta kan man inte alltid undvika men med rätt förmedicinering kan man förebygga eller åtminstone lindra reaktionerna.

Här följer det protokoll som rekommenderas av den amerikanska mastocytosföreningen och som vi i regel föreslår. Detta bör dock alltid först diskuteras mellan läkare och patient innan det tillämpas eftersom man kan behöva göra individuella justeringar av upplägget.

The following pre-medication protocol is recommended for mast cell patients for all major and minor procedures and for radiology procedures with and without dyes:

  • Prednisone (anm. Mastcellssjukdomar Sverige: kortisonpreparat) 50mg orally (20mg for children under 12): 24 hours and 1-2 hours before procedure
  • Diphenhydramine (anm. Mastcellssjukdomar Sverige: antihistamin H1) 25-50mg orally (12.5 mg for children under 12) OR hydroxyzine (anm. Mastcellssjukdomar Sverige: sederande antihistamin) 25mg orally, 1 hour before procedure
  • Ranitidine (anm. Mastcellssjukdomar Sverige: antihistamin H2) 150mg orally (20mg for children under 12) 1 hour before procedure
  • Montelukast (anm. Mastcellssjukdomar Sverige: leukotrienhämmare) 10mg orally (5mg for children under 5) 1 hour prior to procedure

This protocol was developed for the Mastocytosis Society by Dr. Mariana Castells and the original can be
found here: http://www.tmsforacure.org/documents/ER_Protocol.pdf

Ladda ner protokollet