Nytt särläkemedel för behandling av mastocytos

I oktober 2017 beslöt Den Europeiska Kommissionen att “Rekombinant monoklonal antikropp motsialinsyrabindande Ig-liknande lektin 8” ska klassas som särläkemedel för behandling av mastocytos.
Den Europeiska Kommissionen kom fram till att tillverkaren kunde visa att läkemedlet, en monoklonal antikropp som fäster på mastcellen, hämmar tillväxt och frisättning av histamin och andra mastcellsmediatorer som orsakar så stora besvär för mastocytospatienter.

Ladda ner PDF-filen för allmän information från januari 2018. För mer specifik data, gå till European Commission, register of orphan medicinal products eller till European Medicines Agency, rare disease designations.

Klicka här