Mastcellssjukdom och diagnoskoder

Att besök inom vården kodas på rätt sätt är jätteviktigt, både för vårdgivaren, sjukvårdsregionen och patienten. Mycket hänger på att besök och åtgärder anges med rätt diagnoskoder, de utgör faktureringsunderlag och används som data inom forskning och statistik för att nämna några områden. För patienten är det viktigt att det blir rätt eftersom det t ex kan bli stora problem med Försäkringskassan om den diagnoskod som sattes indikerar ett vårdbehov eller en funktionsnedsättning som inte stämmer. Vilka diagnoskoder som ska tillämpas styrs av Socialstyrelsen och i Sverige använder vi oss av ICD-10-SE.

Diagnoskoder för mastocytos

Följande diagnoskoder ska tillämpas enligt ICD-10-SE:

D47.0
Indolent systemisk mastocytos
Mastcellstumör UNS
Mastocytom UNS
Systemisk mastocytos, associerad med klonal hematopoetisk ickemastcellssjukdom (SM-AHNMD)

C96.2
Malign mastcellstumör
Aggressiv systemisk mastocytos
Mastcellssarkom

C94.3
Mastcellsleukemi

Q82.2
Kutan mastocytos (kongential/medfödd)
Q82.2A Urticaria pigmentosa
Q82.2B Diffus kutan mastocytos
Q82.2C Kutant mastocytom
Q82.2D Telangiectasia macularis eruptiva perstans

Diagnoskoder för mastcellsaktiveringssyndrom (MCAS)

För MCAS finns det än så länge ingen “egen” diagnoskod. I USA används sedan 2016 koden D89.4 i faktureringssammanhang och man arbetar hårt för att få till en implementering i ICD-katalogerna. Gruppen D89 innehåller “Andra rubbningar i
immunsystemet som ej klassificeras på annan plats” och i dagsläget rekommenderas att MCAS kodas med koden D89.8: Andra specificerade sjukdomar som engagerar immunsystemet som ej klassificeras på annan plats. Man får då naturligtvis, som alltid, ändra i katalogtexten.