Alla labb kan inte analysera mastcellsspecifika biopsier och blodprover

Att analysera C KIT-mutationsanalysen i blod och biopsier med mastcellsfokus kräver kunskap och det är av yttersta vikt att de hanteras och analyseras på ett specifikt, internationellt beprövat sätt.

Vid mötet med experterna inom den Svenska Mastocytosgruppen framkom det idag, 2019-01-25, att man har kartlagt och kontrollerat de fem största labben som analyserar benmärgsbiopsier och C KIT-mutationen. Det visade sig att bara två av dessa fem klarar kraven som ställs på dessa väldigt specifika och känsliga analyser. Kontrollobjekt som t ex först analyserades på Sahlgrenska – och då var negativa – visade sig vara positiva när man gjorde om testerna på Karolinska. Det betyder alltså att Sahlgrenskas resultat var falskt negativa.

Det är naturligtvis extremt allvarligt och vi rekommenderar att ni som har lämnat prover och fått dessa analyserade på Sahlgrenska kräver att dessa analyseras ånyo på antingen CoE Akademiska sjukhuset i Uppsala eller på CoE Karolinska. Vid frågor, kontakta dessa så förklarar de mer om hur ni kan gå tillväga. Om ni är osäkra på vilka rättigheter ni har och vad ni kan kräva, kontakta Patientnämnden så hjälper de er vidare.