För vårdpersonal

Information för personal inom vården

Du kanske precis har stött på din första mastocytos- eller MCAS-patient och du vill lära dig mer och så har du hittat till oss. Vi står alltid gärna till förfogande om det är något vi kan hjälpa till med att bena ut, vid djupare medicinska frågor rekommenderar vi att du i första hand kontaktar mastocytosexperterna i Uppsala eller på KI i Stockholm.

Här har vi sammanställt några dokument som belyser några faktorer som gäller våra diagnoser – mastocytos och mastcellsaktiveringssyndrom. Ett vanligt missförstånd som kan få allvarliga konsekvenser är t ex att kutan mastocytos (KM) bara drabbar huden. Mastcellsdegranulering vid KM kan påverka andra organsystem och en patient med KM kan vara lika känslig mot läkemedel och kontrastmedel som en patient med systemisk mastocytos.

Den amerikanska patientföreningen (The Mastocytosis Society) har, tillsammans med olika experter inom området, gett ut ett mycket bra och omfattande dokument (53 sidor) riktat till vårdpersonal: The Mastocytosis Society Chronicles – 2017-2018 SPECIAL EDITION FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS.

Klicka här för att komma till studier som gäller barn.

Mastocytos och tandläkaren


Överkänslighetsreaktioner utlösta av radiologiska kontrastmedel

Svensk Uroradiologisk Förenings kontrastmedelsgrupp 2014
i samarbete med Svensk Förening för Allergologi respektive Akutsjukvård

Rekommendationer för riskvärdering, profylax, behandling och allergologisk utredning

“Riskfaktorer – Mastocytos, en ovanlig sjukdom med hög risk för anafylaxi”
“Mastocytos, diskutera med remittent om kontrastmedel överhuvudtaget skall ges”

Klicka här


“Mastcellsaktiveringssjukdomar – är det alltid allergi?”

Theo Gülen, MCAS-specialist, om idiopatisk anafylaxi, mastocytos och MCAS.

Klicka här


“Flushing, fatigue, and recurrent anaphylaxis: a delayed diagnosis of mastocytosis”

Theo Gülen, Hans Hägglund, Sven-Erik Dahlén, Birgitta Sander, Barbro Dahlén, Gunnar Nilsson

Klicka här


Mast Cell Activation Syndromes – NY!

En väldigt bra sammanfattning som inte bara beskriver de olika diagnoserna (KM, SM och MCAS) utan även tar upp möjliga differentialdiagnoser. Från 2016-10-10.

Klicka här


Mast Cell Activation disorders – A liason between anaphylaxis and mastocytosis

Klicka här


Telangiectasia macularis eruptiva perstans (TMEP)

En form av kutan mastocytos med potentiell systemisk påverkan

Klicka här


Barn med mastcellsdiagnoser

Pediatric Mastocytosis: Routine Anesthetic Management for a Complex Disease

Klicka här


Pediatric Mastocytosis

Klicka här


Mastocytos & MCAS och tandvård

Mastocytosis: oral implications of a rare disease

Klicka här