Uppdaterad artikel i Läkartidningen

I oktober 2018 publicerades en uppdaterad artikel om kutan mastocytos i Läkartidningen. Du kan läsa artikeln genom att klicka här, du kan även ladda ner den som PDF här nedan.

Mastocytos i huden, kutan mastocytos

Det är en informativ översiktsartikel som är ett resultat av ett samarbete mellan flera mastocytosexperter. Den är tydlig, bra och aktuell och kan med fördel användas som stöd vid utredning och behandling av patienter med kutan mastocytos, vuxna som barn.

Mastocytos i huden, kutan mastocytos

Mastocytos i huden – uppdatering av kunskapsläget och riktlinjer för handläggning

Klicka här för att ladda ner