CSD föräldraträff hösten 2017

Inbjudan från Centrum för Sällsynta Diagnoser

CSD Uppsala-Örebro bjuder in föräldrar som har barn med en sällsynt diagnos på en föräldraträff. Barnet ska vara nydiagnostiserat, vilket betyder att det ska ha fått sin sällsynta diagnos de senaste två åren. Vi från Mastcellssjukdomar Sverige har inget med detta event att göra – mer än att vi sprider informationen vidare till er som är intresserade. Läs mer här nedan, eller ladda ner inbjudan som PDF här.

Att känna igen sig i varandra

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i Uppsala-Örebro inbjuder dig som är förälder till barn med sällsynt diagnos till föräldrarträffar.

Välkommen till samtal med andra föräldrar som också relativt nyligen fått en diagnos för sitt barn

Vår erfarenhet visar att föräldrastöd gör skillnad och stärker föräldraskap.
Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med föräldrar i liknande situation

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Tid
Vi kommer att träffas vid två tillfällen med några veckors mellanrum
Träff 1:Torsdag den 26 oktober kl 13-16, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjöldsv 20, sal Rosalind(innanför Bistro Rudbeck), Uppsala.
Träff 2:Torsdag den 16 november kl 13-16, Rudbecklaboratoriet, sal Rosalind(innanför Bistro Rudbeck), Uppsala.

Träffen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika.

Vårdnadshavare som behöver avstå från arbete kan ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan, läkarintyg kan efterfrågas.
Intyg som styrker vid träffarna lämnas av CSD.

Hur anmäler jag mig?
Anmäl ditt intresse till sallsyntadiagnoser@akademiska.se
Ange namn och telefonnummer och vilken diagnos ert barn har.

Kontaktuppgifter till CSD Uppsala-Örebro
Telefon: 018-611 11 34, 019-602 22 56
E-post: sallsyntadiagnoser@akademiska.se
Hemsida: http://www.csduppsalaörebro.se