Välkommen

Välkommen till patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige

Mastcellssjukdomar Sverige är en patientförening med fokus på mastcellsrelaterade sjukdomar. Vi jobbar hårt för att få dessa ovanliga diagnoser att synas, så att vi som patienter kan få den vård och den förståelse som vi behöver. Vi har valt att ansluta oss till patientorganisationen Sällsynta Diagnoser för att tillsammans med dem få en starkare röst gentemot sjukvård och politiker. På ett övergripande plan brottas nämligen de allra flesta med en ovanlig diagnos med samma svårigheter att nå fram och hitta rätt inom sjukvården. Politikerna har generellt sett en dålig kunskap om dessa sällsynta diagnoser och de speciella krav som dessa ställer på sjukvårdens organisation. Då dessutom det är just ovanliga diagnoser vi pratar om så är det inte så stora patientgrupper inom de enskilda diagnoserna. Men tillsammans med de ytterligare 46 medlemsföreningarna hos Sällsynta Diagnoser så är vi fler än 12.000 personer!

Vi är en rikstäckande organisation som riktar sig till såväl patienter som sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med forskare och läkare verksamma inom området.

Välkommen att kontakta oss!


Nyheter

Kostnadsfria läkemedel för barn under 18 år fr o m 1/1 2016. Se vår nyhetssida.

Läs om den första svenska mastocytosdagen och Riksförbundet för Sällsynta Diagnosers planer för Dagen för Sällsynta Diagnoser 2016 på vår nyhetssida.