Välkommen

Välkommen till patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige

Mastcellssjukdomar Sverige är en patientförening med fokus på mastcellsrelaterade sjukdomar. Vi jobbar hårt för att få dessa ovanliga diagnoser – mastocytos och MCAS (mastcellsaktiveringssyndrom) – att synas, så att vi som patienter kan få den vård och den förståelse som vi behöver. Vi har valt att ansluta oss till Riksförbundet Sällsynta diagnoser för att tillsammans med dem få en starkare röst gentemot sjukvård och politiker. På ett övergripande plan brottas nämligen de allra flesta med en ovanlig diagnos med samma svårigheter att nå fram och hitta rätt inom sjukvården. Politikerna har generellt sett en dålig kunskap om dessa sällsynta diagnoser och de speciella krav som dessa ställer på sjukvårdens organisation. Då dessutom det är just ovanliga diagnoser vi pratar om så är det inte så stora patientgrupper inom de enskilda diagnoserna. Men tillsammans med de ytterligare 67 medlemsföreningarna hos Riksförbundet Sällsynta diagnoser så är vi fler än 15 000 personer!

Vi är en rikstäckande organisation som riktar sig till såväl patienter som sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med forskare och läkare verksamma inom området.

Välkommen att kontakta oss!


Nyheter

Nytt särläkemedel godkänns för behandling av mastocytos, läs mer på Nyheter.


Adrenalinpennor och om vikten att kunna använda dem

Eftersom både förklarliga och oförklarliga anafylaxier (livshotande allergiska/allergiliknande reaktioner) är en del av vår symptombild måste vi veta hur adrenalinpennor som t ex EpiPen och Emerade hanteras – men lika viktigt: vår omgivning måste också ha den kunskapen. Den som drabbas av en livshotande anafylaktisk chock har ofta inte själv förmågan att använda sina sprutor är ofta beroende av att någon i närheten kan injicera adrenalin. Det kan verka skrämmande men med dagens injektorpennor det är verkligen plättlätt och kan vara skillnaden mellan liv och död.

Hur man använder en adrenalinpenna

Se och dela denna instruktionsvideo.


Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg

En film framtagen av Nationell Funktion Sällsynta Diagnose (NFSD)