Välkommen

Välkommen till Mastcellssjukdomar Sverige

Denna webbsida togs fram av patientföreningen Mastcellssjukdomar Sverige under tiden 2014-2021.
Föreningen är nedlagd.


Adrenalinpennor och om vikten att kunna använda dem

Eftersom både förklarliga och oförklarliga anafylaxier (livshotande allergiska/allergiliknande reaktioner) är en del av vår symptombild måste vi veta hur adrenalinpennor som t ex EpiPen och Emerade hanteras – men lika viktigt: vår omgivning måste också ha den kunskapen. Den som drabbas av en livshotande anafylaktisk chock har ofta inte själv förmågan att använda sina sprutor är ofta beroende av att någon i närheten kan injicera adrenalin. Det kan verka skrämmande men med dagens injektorpennor det är verkligen plättlätt och kan vara skillnaden mellan liv och död.

Hur man använder en adrenalinpenna

Se och dela denna instruktionsvideo.


Sällsynta diagnoser banar väg för framtidens vård och omsorg

En film framtagen av Nationell Funktion Sällsynta Diagnose (NFSD)